Deep Space
English | Arabic | Bengali | French | German | Hindi | Italian | Japanese | Latin | Malay | Portuguese | Russian | Spanish

Tuhan Tu Sumber

Terdapat beribu-ribu agama di luar sana dan di kalangan semua agama keselarasan yang bergema yang berikat bersama kebanyakan mereka merupakan berhubungan dengan Tuhan tu Sumber! Mesej kami untuk mewujudkan www.tuhantusumber.org adalah ringkas. Kesemua agama yang memandu setiap daripada anda ke Tuhan tu Sumber adalah menakjubkan dengan pelbagai cara. Sekarang terpulang kepada anda dan hanya anda seorang sahaja. Anda mesti memajukan hubungan anda ke Tuhan tu Sumber! Setiap hari, walau dikehendak mengekalkan hubungan untuk sepanjang hari, mengembangkannya, dan mempunyai hubungan yang mesra satu pada satu dengan Tuhan tu Sumber! Anda boleh melakukan. Tuhan tu Sumber hendak anda untuk melakukan demikian. Ambil langkah yang seterusnya, Memajukan, Mengembangkan, dan Menyambungkan ke Tuhan tu Sumber ...

KEMASKINI:
Kami telah menerima banyak permintaan atas cara-cara untuk berhubung dengan Tuhan tu Sumber, dan cara yang mudah untuk melakukannya adalah melalui usaha tersendiri. Seperti tiada dua emping saliji atau two orang yang sama, juga sama pada laluan anda yang tersendiri untuk berhubung dengan Tuhan tu Sumber. Ini akan berbeza satu sama lain. Kami boleh memberitahu bahawa anda boleh bersambung dengan agama semasa anda dan/atau panduan yang membawa anda berkenal dengan Tuhan tu Sumber, tapi pada masa yang sama kerja satu pada satu antara anda dan Sumber tu Tuhan. Menjadi sebenar dan ikhlas dalam usaha anda dan tidak putus asa! Sumber tu Tuhan berada di mana-mana sahaja dan tahu kesemua perkara. Rendahkan diri anda dalam proses ini dan bersembang dengan Sumber tu Tuhan pada bila-bila masa, mana-mana sahaja. Semoga Sumber tu Tuhan berhubung dengan setiap orang dalam alam semesta!

Nuh Ketiga
Sila ambil perhatian kepada sesiapa yang berada dalam 5% pendapatan yang paling berkeuntungan dalam alam semesta, Sumber tu Tuhan nampak segala-galanya! Jika anda ingin berubah alam semesta, tetapi ingin kekal tidak diketahui, (Tapi tidak sepenuhnya tidak diketahui, kerana Sumber tu Tuhan nampak SEMUA) anda boleh menderma ke perjuangan kami untuk melakukan apa-apa sahaja yang kami boleh untuk menyebarkan mesej ini ke alam semesta. Pastikan perubahan tersebut dan juga berhubung dengan Tuhan tu Sumber!!!
(Resit Cukai akan Diberikan)


GODTHESOURCE
1500 Grace Ave.
Lakewood, Ohio 44107
connect@GODTheSource.org
  

Sumbangan anda ke www.TuhanTuSumber.org akan diberikan kepada kos operasi Bukan Keuntungan dan kebanyakan sumbangan akan digunakan untuk menyebarkan mesej yang kami berikan kepada seluruh alam semesta. Kesemua butiran transaksi yang dibuat akan dipaparkan pada laman web kami di sini dan setiap tahun kami akan menggunakan firma CPA yang baharu untuk mengauditkan rekod kami. Akhir sekali, semua pekerja di www.TuhanTuSumber.org adalah pekerja sukarela. Tiada apa-apa gaji atau bonus yang akan dibayar kepada sesiapa dalam apa-apa jua. Ingat Tuhan tu SUmber melihat semua!

Nuh Ketiga

ADDITIONAL INFORMATION